effectief samenwerken

authentiek leiden

voor teams: effectief samenwerken

Teamcoaching, wat is dat eigenlijk? Een dag op de hei? Net zoiets als teambuilding? Iets wat je doet als iedereen zegt dat het aan de communicatie ligt? Lees verder voor een heel andere kijk!

Visie op teamcoaching en geheime agenda

Vaak is stroef verlopende samenwerking de directe aanleiding voor teamcoaching. Soms wordt wijselijk ook vooraf geïnvesteerd in teamcoaching om de hoge kosten van een slechte start van een nieuw team te voorkomen. Op welk moment dan ook, in mijn visie valt teamcoaching uiteen in drie delen: (1) bewustwording van het doel van het team, (2) het toekomstbestendig maken van het team en (3) het ontwikkelen van de vaardigheid binnen het team om zichzelf te coachen. En dan is er nog mijn geheime agenda….

Bewustwording van doel (1)

Vaak is het doel van het team niet echt duidelijk. Impliciet denken teamleden te weten wat precies de bedoeling is, maar de praktijk leert dat dit zelden overlapt met de ideeën van collega’s en anderen. Wat verwachten interne en externe stakeholders van het team? Zijn ze ooit gevraagd hiernaar? Zijn de communicatielijnen met deze belanghebbenden open? Is de conversatie met stakeholders open, helder en duidelijk? Antwoorden op deze vragen kunnen verrassend zijn.

De praktijk leert dat wanneer het doel vaag en impliciet is, ook de leden van het team zelf moeite hebben om aan te haken. Ze zitten dan vooral met hun eigen agenda aan tafel, zoals bijvoorbeeld ‘het afdelingsbelang’. 

Zodra er helderheid is over het doel en passende structuren voor samenwerken worden gemaakt valt veel disfunctioneel gedrag binnen een team vanzelf weg. Dat is waarom ik in teamcoaching eerst samen met het team structuur onderzoek voordat we met dynamiek aan de slag gaan.

Toekomstbestendig team (2)

De toekomst is onzeker: epidemieën, oorlog, veranderende vraag in de markt door technologische ontwikkelingen en ecologische belangen. Dit raakt vrijwel iedere organisatie. Meer dan ooit is het belangrijk dat teams zich ontwikkelen om vaardig om te gaan met alle verandering die in hoog tempo op hen af komt.

Overleven en groeien is afhankelijk van continue, snel leren en aanpassen op alle niveaus: individu, team en organisatie. Dat vraagt om wendbare samenwerking en een voortdurende afstemming met de in- en externe omgeving van het team. Het team ontwikkelen in toekomst-terug denken,  omgevingsgevoeligheid en wendbaarheid is het tweede doel van teamcoaching.

Het zelf-coachende team (3)

Het derde en uiteindelijke doel van teamcoaching is het team te ontwikkelen tot een zichzelf coachende eenheid. Het krijgt zicht op processen die helpen om team doelen te bereiken en het ontwikkelt coachingsvaardigheid binnen het team. Van nature gaat het bij teambijeenkomsten vaak om de inhoud. Die is ook heel belangrijk. Maar daarenboven werken team en teamcoach samen aan het creëren van structuren die helpen bij het leren en bestendigen van zelf-coachende vaardigheden binnen het team. Het team integreert de coach-rol zonder daarbij een externe coach nodig te hebben.

Geheime agenda

Toen ik eenmaal aan den lijve had ervaren hoe ineffectief en ronduit frustrerend teams konden zijn ontwikkelde ik een geheime agenda. Ik wilde weten hoe ik van het samenwerken in het (management-)team niet alleen iets waardevols kon maken in het belang van de organisatie en stakeholders, maar ook hoe we als team een bron kunnen zijn van plezier in samenwerking. Om op die manier de rest van de organisatie kunnen inspireren. Maar ook zodat teamleden zelfs jaren nadien nog met plezier terugkijken op wat ze bereikt hadden en op de menselijke waarde van goede samenwerking.

Hoe werkt dat nou, heel praktisch?

Ik werk graag met een kort stakeholdersonderzoek en een team diagnose als basis. Dat geeft houvast en richting en maakt de ontwikkeling van het team meetbaar. De rest van het traject is maatwerk. Sessies kunnen in-house, on-line of op locatie plaatsvinden, los van meetings of verweven erin. Dat heeft veel te maken met de aard van de uitdaging en de context van het team.  

Zoals de Engelsen zo mooi zeggen: ’the proof of the pudding is in the eating’. Aan het eind van het traject moet er sprake zijn van (1) een helder teamdoel dat aansluit op de systemen rond het team, (2) toekomstbestendigheid en (3) zelf-coachende vaardigheden binnen het team. Indien gewenst sluiten we af met een tweede team diagnose om opnieuw te meten. 

Drie doelen van teamcoaching
 1. Helder krijgen van het doel
 2. Toekomstbestendig maken van het team
 3. Zelf-coachend team ontwikkelen
Typische thema's teams

gebrek aan vertrouwen

conflict en spanning

weinig betrokkenheid

ondermaatse communicatie

geen heldere doelen

moeite met besluiten nemen

ongestructureerde meetings

rol verwarring

gebrek aan leiderschap

voor leiders: authentiek leiden

Leiders onder grotere druk dan ooit

De verwachtingen zijn hoog: geef richting én bevorder zelfstandigheid, geef ruimte én geef duidelijkheid, pak je rol op én blijf jezelf. Het lijken tegenstellingen en tot op zekere hoogte zijn ze dat ook!

Tegenstellingen overstijgen

In een coachingstraject overstijgen we die tegenstellingen en vinden we de plek van waaruit jij op natuurlijke wijze leidt. Je ontwikkelt de ruimte binnen jezelf om de rol van leiderschap op te pakken op een manier die past bij de context en die past bij jou. Op een manier die werkt!

Outside in

Deels werken we outside in: op systemische wijze kijken we naar de verwachtingen van alle belanghebbenden in de omgeving van de leider.  Helderheid over die verwachtingen verduidelijkt wat de leider te doen staat, zowel in de uitvoering als in de overleg en samenwerking met  stakeholders.

Inside out

De grootste kracht van een leider is haar of zijn authenticiteit. Als je inside out ruimte kunt maken voor alle facetten van je mens-zijn (dat is inclusief jouw schaduwzijden) dan komt levenskracht vrij om authentiek contact met anderen aan te gaan, leiding te nemen, plezier te hebben in doen wat gedaan moet worden en is er ruimte voor creativiteit. 

Als je deze woorden leest wordt het misschien al duidelijk dat het hier gaat om een leiderschap dat ten dienste staat van de stakeholders, maar dat niet ten koste gaat van jou als mens. Integendeel: door al jouw aspecten als mens volledig in ogenschouw te nemen wordt het gemakkelijker een balans te vinden tussen privé en werk én kun je als nooit tevoren je rol als leider oppakken.

Je probeert als het ware een veel ruimere jas aan en zult merken dat die jou prima past! Soms kijken we terug in de tijd naar waar die oude, te nauwe jas nou eigenlijk vandaan komt en wat je daarvan kunt leren. Maar onze aandacht is vooral op het nu en de toekomst gericht: hoe kun je nu een leider zijn met heldere geest en een open hart en hoe helpt dat jou (en je omgeving) in de toekomst.

Inzicht + gedrag

Middels ons outside in & inside out werk (zie boven) ontwikkel je inzicht in jouw nieuwe houding als leider. Met behulp van tools help ik je in de versnelling om ook in gewoontes en gedrag jouw traject te versnellen. Ik maak gebruik van recente neurowetenschappelijke bevindingen om je  Als jij klaar bent om serieus stappen te maken, heb ik gereedschappen die ons werk versnellen.

Samenvattend

We worden samen nieuwsgierig naar je kwaliteit van zijn in het hier en nu, naar je natuurlijke leiderschap en naar de ruimte en duidelijkheid die jij kunt creëren met een heldere geest en open hart. Je groeit snel in je rol als leider en als mens.

Typische thema's leiderschap
 • moeite met confronteren van mensen
 • geen grip op het team
 • uitstelgedrag van mij of mijn team
 • ik wil er meer staan als leider
 • geen balans in mijn leven
 • mijn teamleden willen niet samenwerken
 • moeite met het nemen van of doorvoeren van ‘harde besluiten’
 • ik ben te vaag en vrijblijvend – ik wil graag stevig staan in mijn overtuigingen en duidelijk in mijn verwachtingen
 • opvolgingsvraagstukken al dan niet in context familiebedrijf

over mij

Vader van twee volwassen dochters en partner van mijn vrouw Ruth. Wereldburger, opgegroeid in Nederland, gewoond/gewerkt in de V.S, Canada en Duitsland, België en Italië. Hart voor mensen, oog voor resultaat, wars van dikdoenerij en geloof in de intrinsieke kracht van iedereen.

Passie voor groei van teams en leiders

Mijn passie voor teams en leiders komt voort uit mijn eigen reis en ervaringen als leider. Als financial (BSc) en bedrijfskundige (MBA UBradford) heb ik meer dan 20 jaar leiding mogen geven, eerst aan delen van organisaties (finance, HR, IT, inkoop) en later integraal als algemeen directeur van middelgrote ondernemingen binnen en buiten Nederland. Regelmatig liep ik mezelf voor de voeten. Wat aanvankelijk een persoonlijke kracht was, bleek in nieuwe rollen een valkuil. Wat een Management Team heette was soms niet meer dan een verzameling individuen die naar hartenlust hun niet altijd functionele persoonlijkheden uitleefden. Wat te doen?!

Hoe het beter kan

Het was het begin van een een begeesterde zoektocht naar hoe het beter kan. Beter voor mijzelf als mens, voor al mijn collega’s, voor onze organisatie. Een zoektocht waarbij ik vele wegen en omwegen bewandelde. Een paar jaar psychologie aan de OU gestudeerd, driekwart van een psychotherapie-opleiding, een kwartet coach trainingen en bijna tien jaar groepstraining in systeemdenken. Momenteel wordt ik nog steeds begeleid door Keith Merron (transformational coaching) en ben ik o.m. gefascineerd door het systemische teamdenken van Dr. Peter Hawkins.

Inmiddels is mijn pad fundamenteel veranderd. De teams die ik mocht leiden groeiden uit tot soepele samenwerkingen van gemotiveerde leiders. Op persoonlijk niveau is er een steeds grotere acceptatie van alle menselijke kanten die ik in mij draag (dus inclusief mijn schaduwzijden). Vanuit die rust en acceptatie is het gemakkelijker te doen wat functioneel is in een bepaalde situatie. En is het ook gemakkelijker nieuwe skills te leren, waar nodig. Die rust en acceptatie zijn de basis voor goed leiderschap, coachen en samenwerken.  

Aan je eigen kant staan

Als je op vriendschappelijke voet kunt staan met alles wat zich in jou beweegt (dus inclusief jouw schaduwkanten) dan kun je je ook moeiteloos verhouden met ‘lastige’ anderen. En dan ontwikkel je een mindset waarbij je gemakkelijker nieuwe functionele structuren ontdekt, leert en implementeert. Je leidt niet vanuit een boekje of een star model, maar vanuit een heldere geest en een open hart, op jouw manier. Zoals een van mijn coachees het verwoordde: “Nu sta ik eindelijk aan mijn eigen kant!”

Eerst structuur, dan dynamiek

Ik ben ervan overtuigd dat er in organisaties ‘aan de zachte kant’ nog altijd de meeste winst te behalen valt. Toch benadruk ik in eerste instantie vrijwel altijd de structuur. Want als rol, doel en context niet duidelijk is (van een organisatie, team, leider) dan is werken aan de communicatie of groepsdynamiek dweilen met de kraan open. Dus eerst structuur, dan dynamiek.

Hart voor mensen, oog voor resultaat

wat anderen zeggen...

“Hans wist het coachingsdoel steeds voor ogen te houden, waardoor we voortdurend naar waardevolle resultaten gingen, terwijl het coachingsproces tegelijkertijd juist een prettige ervaring was. Tijdens mijn werk met hem had ik altijd het gevoel een aanspreekbare en betrokken medestander achter me te hebben.”

Jens W., Managing Director

“Als er iemand is die een team kan laten ontwikkelen, dan is het Hans wel. Het is geweldig hoe hij ervoor zorgt dat iedereen zich veilig voelt en open kan stellen.”

Marinka B., Commercial Manager

“…ik vond ook een nieuw gevoel van doelgerichtheid in de sector waarin ik werk, en ik slaagde er eindelijk in om de ‘niet genoeg’-stem die me voorheen zoveel werkgerelateerde stress bezorgde, los te laten…”

Milica M., Business Analyst

“…[Hans] bouwt aan een sterk leiderschapsteam waarin mensen veel voor elkaar over hebben en tegelijkertijd gericht blijven op het bedrijfsdoel. Het effect is merkbaar: zijn team bereikt veel op zakelijk gebied en werkt samen in een goede sfeer.”

Peter K., Business Consultant en Coach

contact

mail mij:

info@hanshofman.com

of maak direct een afpraak met vraag of voor kennismaking:

https://calendly.com/hanshofmaninspire/60min